Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija

Vastaava työnjohtaja

Kun ryhdyt rakennushankkeeseen tarvitset vastaavan työnjohtajan. Hyvään lopputulokseen pääset valitsemalla pätevän ammattilaisen, joka antaa hankkeelle sen tarvitseman ajan. Myös luottamus rakennuttajan ja vastaavan työnjohtajan välillä on erittäin tärkeä asia. Vastaava työnjohtaja vastaa yhteydenpidosta viranomaisiin sekä siitä, että rakennushanke suoritetaan tämän päivän vaatimusten ja lainsäädännön mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. seuraavat asiat

- Vastaa yhteydenpitoon viranoimaisiin
- Vastaa juridisesti rakennuksen rakenteista
- Pitää päiväkirjaa rakennustöistä
- Tilaa ja osallistuu viranomaiskatselmuksiin
- Puhelinkonsultointi sekä omat katselmukset.
 

Pääsuunnittelija

Rakennusluvan hakemiseen tarvitset pääsuunnittelijan, jonka päätehtävänä on varmistaa, että hankkeelle löytyy luotettavia ja päteviä suunnitelmia/piirustuksia hyvän tuloksen aikaansaamiseksi.

Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm:

- Vuoropuhelu rakennuttajan ja suunnittelijoiden kanssa.
- Suunnittelutarpeiden arviointi
- Osallistuminen aloituskokoukseen
- Erikoissuunnitelmien tarkastelu, ilmastointi, LVI, sähkö, rakenne
- Energiatodistuksen ja huoltokirjan tarkastelu ja hyväksyminen.