Ansvarig arbetsledare och huvudplanerare

Ansvarig arbetsledare 

Då du påbörjar ett projekt krävs en professionell ansvarig arbetsledare. En kompetent behörig ansvarig arbetsledare som ger projektet den tid som krävs är mycket viktigt för att nå ett gott slutresultat. En lika viktig del är att ett förtroende finns mellan byggherren och den ansvariga arbetsledaren. Den ansvariga arbetsledaren ansvarar för kontakten med myndigheterna och att byggnadsprojektet utförs enligt dagens direktiv och lagstiftning.  

Till den ansvariga arbetsledarens uppgifter hör bl.a: 

- Ansvarar för kontakten till myndigheterna.
- Ansvarar juridiskt för byggnadens konstruktioner.
- Upprätthåller dagbok över byggnadsarbetena.
- Beställer och deltar i myndighetsgranskningar.
- Telefonkonsultation samt egna granskningar

Huvudplanerare 

För att kunna söka om tillstånd i kommunen behöver du en huvudplanerare vars främsta uppgift är att säkerställa att det finns tillförlitliga och ändamålsenliga planer/ritningar för att nå ett gott resultat.  

Till huvudplanerarens uppgifter hör bl.a: 

- Dialog med byggherren och planerare.
- Planeringsbehovsbedömning.
- Deltagandet i inledande mötet.
- Genomgång av specialplanerna, ventilation, VVS, el och konstruktion.
- Genomgång och godkännandet av energibevis och servicehandbok.