Byggnadsmaterial och produkter

Vi har ett brett kontaktnät till olika leverantörer. Vi kan erbjuda alla typer av byggnadsmaterial och produkter. Vi kan även leverera specialprodukter och individuella utrustningar för just din fastighet, t.ex.: 

- Vattenrening (ex. dricksvatten från havsvatten), https://aawt.ax/ 
- Avloppsvattenrening (flera olika produkter), http://www.biojussi.fi/
- Måttbeställda skjutdörrar av glas, http://www.lukkan.com/
- Eldstäder och skorstenar (flera olika produkter), https://www.tulitalo.fi/