Myndighetslov och tillstånd

Bygglov

Då du planerar en åtgärd på din fastighet bör du kontrollera om myndigheten kräver ett tillstånd.  Även de flesta mindre åtgärder kräver någon typ av myndighets tillstånd eller anmälan. Vi kan hjälpa dig med de handlingar som krävs snabbt och effektivt.  

Bland annat följande kräver någon typ av tillstånd/anmälan 

- Alla byggnader som lämpar sig för övernattning.
- Installation av badtunna.
- Installation av ny eldstad eller skorsten.
- Uppförande av vedbod eller förrådsbyggnad på över 7m².
- Muddringsanmälan eller tillstånd.
- Byggande av brygga eller strandkonstruktion.
- Utfyllnad av jordmassor eller grustäkt.
- Trädfällning på planerad tomt.
- Fasadändring (t.ex. byte av tak). 

Undantagslov

Vi har även mångårig erfarenhet och kunskap i att söka om undantagstillstånd på oplanerade områden i skärgården. Med våra samarbetspartners kan vi även hjälpa till med planändringar och strandplaner. 
 
Tag kontakt – vi löser problemen tillsammans!