Projektledning och övervakning

För att du skall lyckas i ditt projekt  behövs många olika delar sammanfalla och koordineras, som t.ex. 

- Tidsplaneringen
- Budgeten
- Materialanskaffningar/offerter
- Logistik och planeringen 

Projektledning 

Vi kan erbjuda dig projektledning som är en helhetslösning, där vi håller i samtliga trådar för att förverkliga ditt projekt. Du får mer tid att koncentrera dig på byggnadens estetiska utseende. 

Övervakning 

Vi kan alternativt erbjuda dig övervakningsuppgifter som verkställs genom att sammankalla alla entreprenörer och byggherren till ex. månadsvisa arbetsplatsmöten under projekttiden.  

Arkitektens hjälparbeten 

Om du redan valt en arkitekt för att planera din byggnad kan vi erbjuda hjälp- och stödarbeten.  
För att arkitekten skall kunna planera byggnaden in i miljön erbjuder vi kartläggning av tomten med bl.a. byggnader, vägar, träd, etc. Vi kan även erbjuda höjdavvägning, grundundersökning och kartläggning av befintliga byggnaders skick tillsammans med våra samarbetspartners.